Home > Werkstress

Werkstress en burn-out

Een kwart van alle werknemers heeft last van vermoeidheidsklachten en vier tot zeven procent van de werknemers heeft last van klachten die wijzen op een burnout. Belangrijke oorzaken voor werkstress zijn: hoge werkdruk, weinig invloed op het werk, problemen met collega’s en leidinggevenden, en conflicten op het werk. Het risico op werkstress is vooral groot bij werk in de horeca, de zorg, het onderwijs, welzijnszorg, politie, vervoer en communicatie. Stress heeft ook invloed op ziek zijn; mensen met veel stress hebben vaker last van verkoudheid en griep en hebben een grotere kans om te overlijden door hartproblemen. Werkstress is daarom belangrijk genoeg om hier iets aan te doen.

Werkstress bestrijden kan niet vroeg genoeg beginnen en vooral mensen die al last hebben van beginnende werkstress moeten snel leren hoe ze erger kunnen voorkòmen. Het is mogelijk om in een korte training van enige weken voldoende te leren om werkstress goed aan te kunnen pakken. Een voorbeeld van zo’n training is “Gek van je werk?!” die op diverse plaatsen in Nederland wordt gegeven. In de training leren mensen meer over stress en wat dat met hen doet. Meestal herkennen de deelnemers veel klachten en problemen uit hun eigen ervaring. Verder is in deze training de mogelijkheid om te leren op een andere manier met het werk en de collega’s om te gaan, een manier die minder belastend is en daardoor de deelnemer zelf, maar ook het werk, ten goede komt. Bovendien leren mensen in “Gek van je werk?!” om realistischer te denken en niet kloppende gedachten en verwachtingen aan te pakken. De mensen die de training volgen zijn over het algemeen zeer tevreden en hebben veel baat bij de vaardigheden die ze in korte tijd hebben geleerd.