Nieuwsitem

Als rollen botsen

Mantelzorgers met een betaalde baan: een recept voor overbelasting.

Onderzoekers van het Coronel Instituut voor Arbeid & Gezondheid ontwikkelen de E-zelfhulpcursus ‘Zorg & Betaald Werk’ voor mantelzorgers. Het doel: stress verminderen en zorgen dat zij in hun eigen werk zo goed mogelijk blijven functioneren.

“Stress, somberheid, op je werk minder presteren, en niet te vergeten vermoeidheid. Mantelzorgers zijn vaak heel erg moe.” Judith Sluiter, hoogleraar Medische selectie en begeleiding van werknemers, somt de klachten op waar veel mantelzorgers mee kampen. Sluiter begeleidt de ontwikkeling en evaluatie van een zelfhulpcursus voor mantelzorgers. Projectuitvoerder is postdoc onderzoeker Edwin Boezeman. 
 
Mantelzorg gaat vaak gepaard met aanzienlijke psychische en lichamelijke stress. Boezeman: “Als je naast je baan voor een familielid of andere naaste zorgt, raken rollen en taken al snel in de knel. Zoals je werk of je privéleven, of beide. Heel begrijpelijk, want een rol als mantelzorger heb je meestal niet zelf gekozen, je hebt er geen opleiding voor gehad.” 
 
Er zijn ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die mantelzorg verlenen. Dat is een op de vier volwassenen die langdurig en onbetaald voor een familielid of andere naaste zorgt. Een aantal dat door de vergrijzing alleen maar toeneemt. Op dit moment heeft 71 procent van de mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar ook een betaalde baan. Gelukkig wordt er in Nederland veel gedaan om deze mensen te ondersteunen. Boezeman: “Er bestaan respijtorganisaties die zorg uit handen nemen en instanties die je kunnen helpen om bijvoorbeeld een gesprek met je werkgever aan te gaan. Maar de groep mantelzorgers is groot. Er zijn onvoldoende hulpverleners om al die mensen te ondersteunen. Een zelfhulpcursus voor mantelzorgers, die ze in hun eigen tijd kunnen doen, lijkt ons een zinvolle aanvulling.”

Sociale netwerk
“De problemen van mantelzorgers zijn grofweg in twee groepen te verdelen”, vertelt Sluiter. “Enerzijds hebben mensen moeite om invulling te geven aan hun nieuwe rol, anderzijds vinden ze het lastig om verschillende rollen te combineren.” De cursus is daarom in die twee thema’s verdeeld: ‘Voor een ander zorgen’ en ‘Zorg combineren met mijn werk en sociale leven’. Elk thema bestaat uit oefeningen, ondersteunende teksten en tips. 
 
Als voorbeeld laat Boezeman de oefening ‘hulp inschakelen’ zien. De mantelzorger kiest uit een lijst het type hulp dat hij nodig heeft. Is er behoefte aan emotionele steun (‘een luisterend oor’, ‘iemand die me moed inspreekt’) of aan middelen en diensten (‘geld’, ‘huishoudelijke hulp’)? Is de mantelzorger geholpen met informatie en advies, of met afleiding en sociale activiteiten (‘hobby’, ‘een bezoekje aan vrienden’)? Daarna wordt de cursist gevraagd het eigen sociale netwerk in kaart te brengen, met zichzelf in het midden en familieleden, vrienden en bekenden daaromheen. Vervolgens kan hij bekijken aan wie van deze mensen hij welk type hulp kan vragen. Daarna volgen tips over effectief om hulp vragen.
 
De cursus bestaat uit een papieren werkboek, maar is ook digitaal te volgen via internet. Zo kunnen de deelnemers ermee aan de slag wanneer het hen het beste uitkomt en op een manier die hen het beste past. Verwacht wordt dat de definitieve versie van het werkboek in september klaar is. Dan wordt de cursus aangeboden aan 150 mantelzorgers om vervolgens wetenschappelijk het effect ervan te meten. Meedoen aan de zelfhulpcursus betekent overigens niet dat je alle opdrachten van begin tot eind hoeft te doorlopen. Boezeman: “We vragen de deelnemers om de cursus te bekijken en eruit te pikken wat voor hen nuttig is. Dat is voor iedereen anders. Na enkele maanden evalueren we de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid. De verwachting is dat mantelzorgers dan minder stress ervaren en beter functioneren in hun eigen werk.” Of dat klopt, zal blijken in het voorjaar van 2016 als de eerste resultaten bekend zijn.
Bron: Nieuwsbericht AMC
18/9/2015

Het overige nieuws

Studeren zonder stress: zes tips

Deze zomer laten we Amsterdam UMC'ers aan het woord over uiteenlopende thema's.

23/8/2018

Landelijke luisterlijn Sensoor start actie ‘Nederland Geef Gehoor!’ met luistercursus

Acht op de tien Nederlanders bekent niet altijd goed te luisteren tijdens een gesprek, blijkt uit onderzoek.

4/6/2018

Blog: Helpt het eten van vis tegen somberheid?

Houdt u van vis en eet u het regelmatig? Dan boft u. Dat blijkt namelijk goed voor u te zijn.

9/11/2017

Werknemers na een burn-out: ‘werkgever leert er niet van’

Soms hebben we de neiging te denken: het ligt aan jou. We gaan jou helpen zo snel mogelijk de draad op te pakken en te leren hoe je met stress om kunt gaan.

29/5/2017

Tijd voor andere visie op burn-out en depressie

De gangbare visie op burn-out en depressie moet op de schop. In de meeste gevallen zijn het geen ziekten die te bestrijden zijn met medicijnen.

6/2/2017

Hoe geluksstof serotonine ook angst zaait in het brein

Nieuw verklaring bijwerking antidepressiva gevonden

23/9/2016

Depressieklachten verminderen door mindfulness

Een mindfulnesstherapie kan patiënten met een actuele depressie helpen in het verminderen van hun klachten. Dit blijkt uit onderzoek van Joël van Aalderen van het Radboudumc.

15/1/2016

Als rollen botsen

Mantelzorgers met een betaalde baan: een recept voor overbelasting.

18/9/2015

Lichte stress beschermt tegen depressie

Volgens de heersende opvatting vergroot de combinatie van genetische aanleg en stress tijdens de jeugd het risico op het ontwikkelen van depressie.

11/5/2015

(advertenties)
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Overspannen.nl toe aan je favorieten! Favorieten
(advertenties)